Państwo

Królestwo Rodu w ramach posiedzenia rady członków zarządu Trójcy Rodowej powołało Państwo-Kraj, w której funkcję nadzorującą pełni Potomek. Statut Państwa-Kraju został wpisany przez sekretarza posiedzenia rady Trójcy Rodowej i przekazany władzy wykonawczej - Obywatelowi. Władze w Państwie-Kraju sprawuje się bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli.

Państwo-Kraj posiada trzy organu:

Nadzorczy - bezpośrednio Potomek lub przez przedstawicieli Władza Sądownicza ( Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Sędziowie )

Zarządzający - bezpośrednio Obywatele lub przez przedstawicieli Władza Ustawodawcza ( Sejm, Senat i Prezydent )

Wykonawczy - bezpośrednio osoba fizyczna lub przez przedstawicieli Władza Wykonawcza ( Premier, Ministrowie i urzędnicy)

Państwo-Kraj na posiedzeniu Władzy Ustawodawczej powołało państwową osobę prawną Rodziny w której funkcję nadzorującą pełni bezpośrednio Obywatel lub Władza Sądownicza.

Podkategorie

 • Rodzina 0

  Obywatele poprzez przedstawicieli Władzy Ustawodawczej powołali Panstwową osobę prawną Rodziny (Państwa-Rodziny) w której funkcję nadzorcza pełni Obywatel lub jego przedstawiciele  Władze Sądownicze. Statut został spisany przez sekretarza posiedzenia Władzy Ustawodawczej i przekazany osobie fizycznej lub przedstawicielowi - Władzy Wykonawczej.

  Rodzina posiada organy:

  Nadzorujący - Obywatel lub jego przedstawiciele Władza Sądownicza

  Zarządzający w osobach trojga członków zarządu:

  - Żony

  - Męża

  - Dziecka

  Wykonawczy - ...