Królestwo Boże

Kontakt

Pobierz informację jako: Wizytówka

Różne informacje

Różne informacje

Bóg powołał Królestwo Niebieskie jako organizację zarządzającą Boskim prawem.

Królestwo Niebieskie posiada trzy organy:

Nadzorczy - funkcje nadzorczą pełni Bóg

Zarządzający - Trójcę Świętą w istotach:

- Ducha Świętego

- Boga Ojca

- Syna Bożego

Wykonawczy - Człowieka

Podczas narady zarządzającej Królestwem Niebieskim Trójcy Świętej nadzorowanej przez Boga powołano Naturę. Trójca Święta mianowała Syna Bożego do pełnienia funkcji nadzorczej, Człowieka do pełnienia funkcji członka zarządu i Potomka do pełnienian funkcji wykonawczej.

Syn Boży jako członek zarządu posiedzenia Trójcy Świętej i sekretarz może rozpoznać poprzez objawienie, wolę podjętą w głosowaniu i zgodnie z przepisami prawa Bożego, powołać i spisać statut międzywymiarowej, międzywszechświatowej, międzynarodowej osoby prawnej Kólestwo Boże. Zarząd w postaci Trójcy świętej może w głosowaniu powoływać jednostki organizacyjne nie bilansujące się samodzielnie lub samobilansujące się.