Zbudował pierwszy w Polsce posturograf do badania równowagi