Osoby prawne międzynarodowe

Międzynarodowe osoby prawne mogą być powołane prawem Królestwa Rodu jako jednostki organizacyjne spraw związanych z prowadzeniem Rodu. Rejestr Międzynarodowych Osób Prawnych powoływanych prawem rodowym znajdujensię w księgach rodowych.

Międzynarodowe osoby prawne mogą też być powoływane przez osoby fizyczne zgodnie z ich oświadczeniem woli w formie nierejestrowej poprzez wpisanie ich statutu, cześciowo rejestrowej poprzez potwierdzenie statutu u notariusza lub rejestrowej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do międzynarodowych Osób Prawnych mogą należeć rejestrowe osoby prawne taki jak m.in.:

- Uniwersytet,

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Fundacja,

- Parafia personalna

oraz

nierejestrowe osoby prawne takie jak m.in:

- Instytut,

- Gospodarstwo,

- Inicjatywa,

- Krąg

Międzynarodowe Osoby Prawne, które działają na terytorium Państwa często wymagają odpowiedniej rejestracji swojego Oddziału (KRS) i/lub w Urzędzie Skarbowym danego Państwa (NIP-8)

Osobą prawną międzynarodową jest organizacją działająca na terytorium kilku państw. Wyróżnić można także organizację międzyplanetarną, międzygalaktyczną, międzywymiarową lub wszechświatową.

Podkategorie

 • Jednostki Organizacyjne 4

  Członkowie Zarządu powołali jednostki organizacyjne na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości, solidarności i inkluzywności. 

  Jednostka działająca na rzecz:

  - Innowacyjności działa wg zasad Technologizmu

  - Przedsiębiorczości działa wg zasad Kapitalizmu

  - Solidarności działa wg zasad Socjalizmu

  - Inkluzywności działa wg zasad Komunizmu

  Głównymi zasadami działań jest pozyskiwanie w przypadku:

  - Technologiami: niższych idei i zysku

  - Kapitalizmu: zyski u majątku

  - Socjalizmu: majątku i jakości życia

  - Komunizmu: jakości życia i wyższych idei

  Statut jednostek organizacyjnych został spisany przez sekretarza posiedzenia Czlonków Zarządu Międzynarodowej Osoby Prawnej i przekazany Prezesowi Międzynarodowej Osoby Prawnej do wykonania.

  • Jednostki organizacyjne I 4

   Rada Jednostki Organizacyjnej powolała podjednostki organizacyjne I-ego rzędu do prowadzenia działań na rzecz dóbr, usług i prawa. Statut został spisany przez sekretarza Rady Jednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

   • Jednostki organizacyjne II 3

    Rada Podjednostki Organizacyjnej I-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne II-ego rzędu do prowadzenia działań w myśl zasady Zero Pointy Energy na rzecz osiągnięcia zysku, bez zysku po kosztach (non-profit) i że stratą na rzecz wyższych idei (charytatywnie) . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

    • Jednostki organizacyjne III 9

     Rada Podjednostki Organizacyjnej II-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne III-ego rzędu do prowadzenia działań ....... Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

     • Jednostki organizacyjne IV 2

      Rada Podjednostki Organizacyjnej III-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne IV-ego rzędu do prowadzenia działań... . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.