Jednostki Organizacyjne

Członkowie Zarządu powołali jednostki organizacyjne na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości, solidarności i inkluzywności. 

Jednostka działająca na rzecz:

- Innowacyjności działa wg zasad Technologizmu

- Przedsiębiorczości działa wg zasad Kapitalizmu

- Solidarności działa wg zasad Socjalizmu

- Inkluzywności działa wg zasad Komunizmu

Głównymi zasadami działań jest pozyskiwanie w przypadku:

- Technologiami: niższych idei i zysku

- Kapitalizmu: zyski u majątku

- Socjalizmu: majątku i jakości życia

- Komunizmu: jakości życia i wyższych idei

Statut jednostek organizacyjnych został spisany przez sekretarza posiedzenia Czlonków Zarządu Międzynarodowej Osoby Prawnej i przekazany Prezesowi Międzynarodowej Osoby Prawnej do wykonania.

Podkategorie

 • Jednostki organizacyjne I 4

  Rada Jednostki Organizacyjnej powolała podjednostki organizacyjne I-ego rzędu do prowadzenia działań na rzecz dóbr, usług i prawa. Statut został spisany przez sekretarza Rady Jednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

  • Jednostki organizacyjne II 3

   Rada Podjednostki Organizacyjnej I-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne II-ego rzędu do prowadzenia działań w myśl zasady Zero Pointy Energy na rzecz osiągnięcia zysku, bez zysku po kosztach (non-profit) i że stratą na rzecz wyższych idei (charytatywnie) . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

   • Jednostki organizacyjne III 8

    Rada Podjednostki Organizacyjnej II-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne III-ego rzędu do prowadzenia działań ....... Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.

    • Jednostki organizacyjne IV 2

     Rada Podjednostki Organizacyjnej III-ego rzędu powolała podjednostki organizacyjne IV-ego rzędu do prowadzenia działań... . Statut został spisany przez sekretarza Rady Podjednostki Organizacyjnej i przekazany Dyrektorowi do wykonania.