Rodzina

Obywatele poprzez przedstawicieli Władzy Ustawodawczej powołali Panstwową osobę prawną Rodziny (Państwa-Rodziny) w której funkcję nadzorcza pełni Obywatel lub jego przedstawiciele  Władze Sądownicze. Statut został spisany przez sekretarza posiedzenia Władzy Ustawodawczej i przekazany osobie fizycznej lub przedstawicielowi - Władzy Wykonawczej.

Rodzina posiada organy:

Nadzorujący - Obywatel lub jego przedstawiciele Władza Sądownicza

Zarządzający w osobach trojga członków zarządu:

- Żony

- Męża

- Dziecka

Wykonawczy - ...

Informacja Brak kontaktów, które można by wyświetlić

Podkategorie