Osoby fizyczne

Osoby fizyczne w postaci męża, żony, dziecka nie są osobami prawnymi lecz ułomnymi osobami prawnymi, co za tym idzie są zdolne do czynności prawnych w tym tworzenia przepisów, narzędzi itp...